Europese Fietstop steunt de fietser met Verklaring van Luxemburg

08/10/2015

Meer dan 20 Europese ministers en staatssecretarissen kwamen op gisteren en vandaag samen in Luxemburg om hun steun voor het fietsen te betuigen. Deze bijeenkomst resulteerde vandaag, 8 oktober, in de ondertekening van de “Verklaring van Luxemburg”, waarin de fiets als volwaardig verplaatsingsmiddel door de Europese Unie wordt erkend. De Fietsersbond en GRACQ zijn zeer tevreden dat de Belgische minister bevoegd voor mobiliteit, mevr. Jacqueline Galant, de Verklaring mee ondertekende.

Samen met haar Europese collega’s vraagt de minister uitdrukkelijk dat de Europese Commissie werk maakt van een strategisch fietsplan en dat ze maatregelen treft om het fietsgebruik in de lidstaten te ondersteunen.

“Voor de allereerste keer vindt er een Ministerraad van Transport plaats, die volledig aan de fiets gewijd is” benadrukt de European Cyclists’ Federation (ECF), de Europese Fietsersfederatie. De Verklaring is eveneens een erkenning van de maatschappelijke baten van de fiets op het vlak van gezondheid, economie, mobiliteit en milieu. Na het Europese Parlement, die al eerder aan de Commissie had gevraagd om een strategisch fietsplan uit te werken, zijn het nu de Europese ministers die zich hier achter scharen.

De fiets is het hoofdvervoermiddel van maar liefst 40 miljoen Europeanen. De fiets wordt bovendien door 200 miljoen mensen gebruikt in de Europese unie. Mensen doen fietsen biedt concrete perspectieven: indien het huidige Europese gemiddelde gebruik (de zgn. modal split) van de fiets verdubbelt, dan kan dit voor 1 miljoen jobs zorgen.

In de aanloop van de klimaattop in Parijs is het belangrijk dat de Europese ministers de actieve rol van de fiets in klimaatbestrijding goed beseffen. De Fietsersbond en GRACQ juichen de ondertekening van de Verklaring van Luxemburg door de Belgische minister daarom ook  hard toe.

De Verklaring van Luxemburg
Over de Ministerraad van Transport
Achtergrondinformatie van ECF