Pers

12/10/2011 - Niet minder maar meer plaats voor de fiets

De mobiliteitsorganisatie Touring wil het aantal rijstroken op veel gewestwegen verdubbelen, en dit ten koste van fiets- en voetpaden. De Fietsersbond is verbaasd over dit voorstel. Zowel het versmallen van fietspaden als het inrichten van dubbelrichtingsfietspaden brengt de veiligheid en de doorstroming van fietsers in gevaar.


10/10/2011 - Villo dan toch niet in heel Anderlecht?

Vorige week dinsdag gaf het Anderlechtse college groen licht voor de plaatsing van 33 bijkomende stations van het populaire fietsdeelsysteem Villo op haar grondgebied. Voordien hadden JCDecaux (de uitbater van Villo) en het Brusselse Gewest zich al achter deze uitbreiding geschaard. Niets leek de uitbreiding van Villo over de volledige gemeente nog in de weg te staan. Helaas is die uitbreiding nu allesbehalve zeker.


06/10/2011 - Komimo: Bijgewerkte belasting op inverkeerstelling (BIV) doet fijn stof opwaaien

Komimo, de koepel van duurzame mobiliteitsverenigingen, vindt het positief dat de Vlaamse regering het voorstel voor de nieuwe belasting op inverkeerstelling (BIV) aanpast, maar betreurt dat het nieuwe voorstel geen rekening houdt met de geleverde kritiek. Onder het mom van een vergroening worden dieselwagens goedkoper en zal de uitstoot van fijn stof vergroten. Net dat fijn stof is in Vlaanderen de voornaamste bedreiging van onze gezondheid.


29/09/2011 - Fietsersbond denkt aan de toekomst

Op zaterdag 8 oktober 2011 nodigt de Fietsersbond al zijn leden en geïnteresseerden uit op een ontmoetingsdag om na te denken over de toekomst van onze mobiliteit.

In het buitenland wordt heel wat ondernomen om fietsen te stimuleren. Maar hoe is het gesteld met het beleid in België?

Fietsmanager

Frederik De Poortere, fietsmanager van het Brusselse Gewest, begeleidt een fietstocht door onze hoofdstad. Hij toont ons waar er al heel wat ondernomen is om van Brussel een meer leefbare stad te maken, maar legt ook enkele pijnpunten bloot.


30/08/2011 - Pechverhelpingsdienst Bike Assist Belgium gaat samenwerken met de Fietsersbond

De pechverhelpingsdienst Bike Assist Belgium en de Fietsersbond stellen een eerste gezamenlijke campagne voor vanaf 1 september tot en met 15 oktober 2011. Nieuwe leden van de Fietsersbond kunnen voortaan ook lid worden van Bike Assist Belgium en bestaande leden van de Fietsersbond genieten met korting van de dienstverlening van Bike Assist Belgium.


29/08/2011 - Wordt BOB dan toch een pretbederver?

Europees onderzoek toont aan dat er in België opvallend veel ongevallen gebeuren met zwaargewonde autobestuurders die onder invloed zijn. De Belgische overheid was tot nu toe zeer laks tegenover overmatig alcohol- of druggebruik in het verkeer. De Fietsersbond pleit al lang voor meer en strengere controles en voor bijkomende maatregelen.


18/08/2011 - Fietsersbond verloot Oxfordfiets onder nieuwe leden

Zet het school- en werkjaar in met een kwaliteitsvolle fiets

Naast de talloze voordelen die de Fietsersbond permanent aanbiedt, verrast de Fietsersbond zijn leden ook af en toe. Onder de nieuwe leden (van de eerste helft van 2011) werd immers een Oxford-fiets verloot. Ken Rumes (33 jaar) uit Sint-Niklaas is de gelukkige winnaar. Op vrijdag 19 augustus ontvangt hij zijn gloednieuwe fiets op het bedrijfsterrein van Oxford. De Fietsersbond grijpt deze gelegenheid aan om te pleiten voor kwaliteitsvolle fietsen.


28/06/2011 - Fietsen maakt gelukkig

Een Amerikaanse studie toont aan dat steden waar mensen naar het werk fietsen, een gezondere en gelukkigere bevolking hebben. Richard Florida en Charlotta Mellander vergeleken het aantal fietspendelaars in steden met enkele belangrijke sociale en economische kenmerken van diezelfde steden. Daaruit kwamen enkele interessante bevindingen naar voor.

 


25/06/2011 - Fietsersbond eFFent de weg naar een doel- en resultaatgericht fietsbeleid

Minder autoverkeer, meer fietsverkeer, meer verkeersleefbaarheid

Onze mobiliteit wordt problematischer met de dag. We verliezen economische slagkracht door dichtgeslibde wegen. Door het hoge dieselgebruik lijden we in Vlaanderen opvallend veel aan astma, allergieën en andere aan fijn stof gerelateerde ziekten. De leefbaarheid van onze steden staat al jaren onder zware autodruk. Inzake verkeersveiligheid bengelen we achteraan het Europese peloton. Het Vlaamse mobiliteitsbeleid is duur, maar niet echt duurzaam.


24/06/2011 - Fietsersbond eFFent de weg

Onze mobiliteit wordt problematischer met de dag.
We verliezen economische slagkracht door dichtgeslibde wegen.
Door het hoge dieselgebruik lijden we in Vlaanderen opvallend veel aan astma, allergieën en andere aan fijn stof gerelateerde ziekten.
Inzake verkeersveiligheid bengelen we achteraan het Europese peloton.
Hoog tijd dus om werk te maken van een duurzamere mobiliteit.

Hoe ?

Wacht eFFe.
Dat willen we u gerust vertellen, maar op pedagogisch verantwoorde wijze.
Op zaterdagvoormiddag 25 juni vanaf 10u30 maken we aanschouwelijk
hoe wij het mobiliteitsbeleid van de toekomst zien.

Kom er gezellig bij zitten en zie hoe de Fietsersbond de weg eFFent voor een nieuwe mobiliteit.

Wees welkom bij de aanvang der werken in Hoeilaart op de kruising van de Duboislaan met de Tumulidreef en de Leopold II Laan.
(Dit is net voor het Jan van Ruusbroec bosmuseum aan de Groenendaalbrug.) 

Bekijk het promofilmpje op YouTube


Inhoud syndiceren