Pers

04/09/2012 - Fietsersbond, GRACQ en Delhaize promoten boodschappen doen met de fiets

Vanaf 6 september vinden de klanten van Delhaize kwalitatieve en handige fietstassen in het winkelrek. Dit is het eerste initiatief binnen een samenwerking van beide fietsverenigingen en de supermarktketen om meer klanten aan te moedigen hun boodschappen met de fiets te doen.

De Fietsersbond en GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens promoten al vele jaren fietsgebruik voor functionele verplaatsingen, zo ook naar de winkel, via onder andere lokale ondersteuning van de actie ‘Belgerinkel naar de Winkel’. Delhaize wil naast verschillende fietsbevorderende initiatieven voor het personeel (fietsvergoeding, ter beschikking stellen van bedrijfsfietsen en specifieke uitrusting) ook het winkelbezoek met de fiets bij klanten aanmoedigen. Vanuit deze gedeelde doelstelling is het partnerschap tussen de fietsverenigingen en de supermarktketen ontstaan.


23/08/2012 - Geef stads- en dorpskernen terug aan de inwoners

Nu “De vragende partij”, het online platform van de VRT waarop
iedereen een vraag kan stellen aan zijn of haar gemeentebestuur, bijna 10.000 vragen telt, tekent zich een duidelijke tendens af: mobiliteit is hét thema bij uitstek van de gemeenteraadsverkiezingen. De talrijke voorstellen en reacties die het fietsen en wandelen veiliger en prettiger willen maken, tonen dat veel mensen de mening van de Fietsersbond delen: er moeten krachtige stappen worden gezet om steden en gemeenten terug te geven aan haar inwoners.


08/08/2012 - Dieselwagens grootste bron van gezondheidsproblemen

Fijn stof is de vorm van milieuvervuiling die in Vlaanderen de grootste boosdoener is voor de gezondheid. Fijn stof neemt drie vierde van alle gezondheidsschade voor zijn rekening. Dat blijkt uit een MIRA-onderzoek van de Vlaamse Milieumaatschappij. De Fietsersbond stelt dat enkel het terugdringen van het autoverkeer deze onrustwekkende evolutie kan doen keren.

De grootste bron van fijn stof in de leefomgeving is het zwaar vervuilende dieselverkeer. “Alleen door het verminderen van het aantal gereden dieselkilometers kan men een significante verbetering van de luchtkwaliteit en zo een vermindering  van gezondheidsklachten krijgen” stelt Roel De Cleen van de Fietsersbond. “De aanpassing van de jaarlijkse gewestelijke autobelasting dit najaar is het ideale moment om (diesel)auto’s minder aantrekkelijk te maken. Samen met maatregelen die het fietsgebruik stimuleren, zoals goede infrastructuur, duidelijke sensibilisering en de fietsvergoeding voor woon-werkfietsers, kunnen we het tij doen keren.”


13/07/2012 - Wetstraat: autorijstrook wordt fietspad

De Brusselse fietsers worden gehoord. Op dit moment wordt er een nieuw fietspad aangelegd op de Wetstraat. Daartoe wordt een autorijstrook opgeofferd. Vanaf morgen kunnen de Brusselse fietsers er gebruik van maken om het centrum te bereiken tijdens de werken. De Fietsersbond en GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens zijn verheugd dat hun eis van begin juli verwezenlijkt wordt.


26/06/2012 - Werknemers fietsen 458.911 kilometer naar het werk tijdens Bike to Work-wedstrijd

Vrijdag 22 juni sloot de vierde Bike to Work-wedstrijd af met een positieve balans. Tijdens de wedstrijd gingen 576 teams, goed voor 2.100 fietsers uit 125 Belgische bedrijven, de uitdaging aan om een maand minstens de helft van hun woon-werkverkeer met de fiets af te leggen. 82% van de deelnemende teams haalden hun vooropgestelde doel (50% of 75%) en fietsten een maand lang op regelmatige basis naar het werk.


21/06/2012 - Fietsersbond vraagt duidelijkheid over rechtsaf door rood

Afgelopen maandag startte in Brussel een testproject met nieuwe verkeersborden die fietsers toelaten om in specifieke omstandigheden het rode licht te negeren. Intussen spelen de betrokken politici een welles-nietesspelletje over de geldigheid van de borden, waardoor de onduidelijkheid voor fietsers enkel groter wordt. De Fietsersbond en GRACQ – Les Cyclistes Quotidiens vragen de wetgever een snelle en definitieve oplossing, zodat fietsers weten waar ze aan toe zijn.


18/06/2012 - Fietsers voortaan rechtsaf en rechtdoor door rood

FIETSERSBOND VRAAGT SNELLE INVOERING WAAR HET VEILIG KAN

Op maandag 18 juni huldigen Brussels minister van Openbare werken en Vervoer Brigitte Grouwels en Brusselse staatssecretaris voor Mobiliteit Bruno De Lille nieuwe verkeersborden in. Die laten fietsers toe om in specifieke omstandigheden het rode licht te negeren. Vorig jaar werden de verkeersborden goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers van het federale Parlement. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het eerste gewest dat de verkeersborden invoert. De Fietsersbond dringt er op aan dat andere gewesten snel volgen.


08/06/2012 - Sluiting Brusselse tunnels: neem de fiets

Van 11 juni tot 15 september worden het Jubelpark en de Wettunnel afgesloten voor het autoverkeer. Vooral voor en na de vakantie wordt er overlast verwacht. De lokale wegen hebben niet de capaciteit om al het doorgaande autoverkeer op te vangen. Wie niet wil stilstaan, neemt de fiets. De Brusselse fietsverenigingen betreuren het echter dat het Brussels Gewest zo weinig ondernam om die boodschap te verspreiden.


04/06/2012 - Fietsersbond picknickt mee voor een leefbare stad

Filosoof en Brusselaar Philippe Van Parijs lanceerde onlangs een opmerkelijk voorstel. Hij roept op voor een reuzenpicknick, elke zondag, pal op de Anspachlaan. Daarmee klaagt hij de vele auto’s aan die mensen het plezier in de stad ontnemen. De Fietsersbond steunt Van Parijs’ idee en picknickt alvast mee.


31/05/2012 - Uplace: achteruitgang voor fietsmobiliteit

Op 30 mei 2012 kende Vlaams minister Joke Schauvliege een milieuvergunning toe aan Uplace. Die keuze gaat radicaal in tegen de principes van kernversterking en inbreiding. De (fiets)mobiliteit in de rand rond Brussel zal er op achteruitgaan.

In haar Gemeentelijk Memorandum eist de Fietsersbond van gemeentebesturen een duidelijke keuze voor kernversterking en inbreiding. Functies als wonen en winkelen moeten op fietsafstand van elkaar worden ingeplant, want enkel zo zal het aantal autoverplaatsingen dalen.


Inhoud syndiceren