Pers

13/01/2014 - Autoverkeer grootste hindernis voor meer fietsers in Brussel

“-7% autoverkeer in Brussel op 10 jaar tijd”: een belangrijk cijfer dat net in de media verscheen. De fietsverenigingen Fietsersbond en Gracq-Les Cyclistes Quotidiens verwelkomen dit positief signaal. Toch zijn er nog grote inspanningen nodig om de filedruk te verminderen en meer ruimte te geven aan duurzame vervoersmiddelen zoals de fiets. In Brussel is het drukke autoverkeer zonder twijfel de grootste hindernis om mensen op de fiets te krijgen.


09/01/2014 - Mobiliteitsplan is mossel noch fiets

Er is meer nodig om van Vlaanderen een fietsregio te maken!
Vandaag bespreekt de Commissie Mobiliteit hoe Vlaanderen een echte fietsregio kan worden en de fiets een volwaardig vervoersmiddel moet worden (i.p.v. ‘een alternatief’). De Fietsersbond is verheugd over dit initiatief, maar wijst op het contrast met het Ontwerp Mobiliteitsplan Vlaanderen, dat beleidskeuzes vastlegt tot 2050. Tot zondag kunnen burgers op dit ontwerp reageren en dat is ook hard nodig.


09/12/2013 - Fietsersbond overrompelt Meldpunt Fietspaden

Het Meldpunt Fietspaden is een mooi initiatief, maar nog veel te onbekend en niet gebruiksvriendelijk.

Onze oproep om het meldpunt te ‘overrompelen’ kreeg grote weerklank. Zo slaagden we erin om alvast die onbekendheid aan te pakken.

We zetten ook onze aanbevelingen op een rijtje en geven de cijfers mee van de actie.


08/11/2013 - Eenzijdige fietsongevallen onderschat probleem

Helft te wijten aan gebrekkig wegdek of fietspad  

Eenzijdige fietsongevallen - vallen met de fiets zonder dat er een andere weggebruiker bij betrokken is - zijn een onderschat probleem. Uit de aangiftes bij de rechtsbijstandsverzekeraar DAS blijkt dat bijna de helft van de eenzijdige fietsongevallen te wijten is aan de staat van het wegdek of het fietspad. Een derde ligt aan obstakels op de weg zoals paaltjes, verhoogde stoepranden enz. Bijna 20% van de ongevallen wordt veroorzaakt door slecht onderhoud van de infrastructuur, en ook gebrekkige verlichting is vaak de boosdoener.  


09/10/2013 - Fietspad voor missing link in Koekelberg dringend en broodnodig

De Fietsersbond en de GRACQ zijn blij met de keuzes die het Brussels Gewest heeft gemaakt in haar plannen voor de heraanleg van de omgeving rond het Elisabethpark. Maar liefst 45 % van de weg wordt gereserveerd voor fietsers en andere actieve weggebruikers. Er is dus duidelijk gekozen voor een rechtvaardige herverdeling van de openbare ruimte.  Op 10 oktober wordt het plan van Mobiel Brussel voorgesteld in de overlegcommissie.


03/10/2013 - Fietsersbond actief in meer dan 100 gemeentes

Reden tot vieren voor fietsend Vlaanderen en Brussel, want vandaag is de Fietsersbond
met 110 lokale verankeringen in meer dan een derde van de 327 gemeenten
vertegenwoordigd. Met meer dan 23.500 leden is de Fietsersbond vzw uitgegroeid tot de belangrijkste spreekbuis en belangenbehartiger van fietsers in Vlaanderen en Brussel. 


08/09/2013 - Fietsersbond lanceert ‘30/50/70’, omdat moed moet!

'Bescherming' of veiligheid?

                   

                 
                            (c) hbvl

De onveiligheid van fietsgebruik wordt te makkelijk aanvaard, is te vanzelfsprekend geworden. Het is nu eenmaal zo, we moeten er mee leren leven, hoor je vaak. De Fietsersbond denkt dat het wel degelijk anders kan en wil fietsers niet beschermen  tegen de gevaren van de weg, maar wil de gevaren zelf weg. Veiligheid vanzelfsprekend maken. Fietsers weer vertrouwen geven in plaats van angst voor het autoverkeer.

Hesjes, helmen, het opleggen van een minimum leeftijd waarop kinderen alleen naar school zouden mogen fietsen, het zijn allemaal 'beschermende' maatregelen die alleen maar noodzakelijk zijn wanneer de veiligheid van fietsers door de overheid niet kan gegarandeerd worden. En dan schiet voor ons het beleid te kort. Voor ons is veiligheid een basisrecht voor fietsers. De Fietsersbond stelt daarom voor om een kader te creëren waarbinnen fietsveiligheid vorm kan krijgen, op elke plaats, voor elke fietser.


19/07/2013 - Fiets weggeknipt in Leuven? Dubbel pech

Fietsersbond kant zich tegen boete

Wordt je fiets weggeknipt in Leuven, dan heb je voortaan dubbel pech. Je moet niet alleen helemaal naar Holsbeek om hem weer op te halen, je moet ook nog eens 5 tot 10 euro boete betalen. De studentenstad is daarmee de eerste die zo’n systeem invoert. De Fietsersbond kant zich uitdrukkelijk tegen de nieuwe maatregel, te meer omdat het Leuvense fietsparkeerbeleid nu al rammelt.


16/07/2013 - Poincarélaan: stad Brussel blokkeert fietsveiligheid

Het Brusselse schepencollege lijkt vastbesloten om het gewestelijke project voor de herinrichting van de Poincarélaan te doen mislukken. De Brusselse fietsers waren tevreden met de door het gewest voorziene aanleg van gemarkeerde fietspaden op de Poincarélaan na afloop van de Zuidkermis, maar door de blokkering door stad Brussel blijft de laan te onveilig voor fietsers. “Dit is een onaanvaardbare situatie”, verklaren de fietsverenigingen Fietsersbond en GRACQ.


12/07/2013 - Helmplicht leidt niet tot een betere volksgezondheid

Als alle fietsers een helm zouden dragen, zou het aantal zwaargewonden met 42 procent verminderen, stelt mobiliteitsorganisatie Touring. Voor België komt dat op 431 fietsers. De Fietsersbond beveelt al jaren het gericht dragen van een fietshelm aan voor bepaalde groepen (bijvoorbeeld wielrenners die aan grote snelheid fietsen, kleinere kinderen enzoverder) maar herhaalt haar verzet tegen een helmplicht voor fietsers. 


Inhoud syndiceren