In memoriam Steve Stevaert: fietser en fiets-minded politicus

03/04/2015

3-4-2015    Steve Stevaert heeft ontegensprekelijk een positieve stempel gedrukt op het fietsbeleid en de verkeersveiligheid, en nam als actieve fietser een voorbeeldrol op.

Enkele mijlpalen in het Vlaamse fietsbeleid hebben we te danken aan zijn periode als Vlaams minister van Mobiliteit (1999-2003). Zo bestaan er sinds 2002 eindelijk eenvormige richtlijnen voor fietspaden e.d., met het Vademecum Fietsvoorzieningen. Ook de ontwikkeling van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (2001, i.s.m. de provincies) was een grote stap in de goede richting.

Hasselt onderging onder zijn bewind een transformatie die revolutionair was voor voor ons land. Denk bijvoorbeeld aan de ringweg, teruggedrongen van vier naar twee rijstroken, en de Groene Boulevard voor voetgangers en fietsers op de vrijgekomen ruimte.

Een stad veranderen naar een aangename en fietsvriendelijke leefomgeving: Steve Stevaert bewees dat het kan. Hij is nog steeds een voorbeeld voor alle  beleidsmakers die fiets-minded zijn en dit ook willen uitdragen: door erin te geloven en door zelf zo veel mogelijk te fietsen.

De Fietsersbond betuigt haar medeleven aan zijn familie en vrienden.