Provincie Vlaams-Brabant

Klik op de kaart of in het menu links

CONTACT: weet dat de contactpersonen van de afdelingen vrijwilligers zijn. Zij nemen hun engagement op voor de Fietsersbond in hun vrije tijd, vaak na hun gewone job.

OOK ZIN om je te engageren in je gemeente en mee te ijveren voor meer en veilig fietsen? Neem dan contact op met de lokale verantwoordelijke in je gemeente.

IS ER GEEN werking van de Fietsersbond in je buurt en heb je interesse om er zelf je schouders onder te zetten ? Neem dan contact op met de co√∂rdinator lokale werking Stef Leroy (stef.leroy@fietsersbond.be  | 0476 91 82 18).