Fietsbeweging vraagt structurele maatregelen tegen ozonvervuiling

01/07/2015

Fietsers kunnen dezer dagen best niet intensief sporten en hun buitenactiviteiten beperken. Tot deze waarschuwing zien de Fietsersbond, GRACQ-Les Cyclistes Quotidiens en European Union Cyclists’ Group zich genoodzaakt. De fietsbeweging dringt ook aan op overheidsmaatregelen om de autodruk structureel te verlagen. Bij ozonpieken zijn noodmaatregelen immers nutteloos.

Ozon is een bijzonder agressief gas voor de luchtwegen. (1) Wanneer de hoge blootstelling extra gevaarlijk is voor kinderen, ouderen en mensen met ademhalingsproblemen, is de situatie ongezond voor de hele bevolking. In de huidige omstandigheden (2) heeft de fietsbeweging geen andere keuze dan fietsers te waarschuwen om zeker tot en met 2 juli niet intensief te sporten tussen 11u en 22u, zodat de gevolgen van deze ozonpiek voor hun gezondheid beperkt blijven.

De verenigingen betreuren dat wie dagelijks bijdraagt aan een gezondere luchtkwaliteit, zich als eerste moet aanpassen aan de gevolgen van deze vervuilingspiek. Ze dringen dan ook aan bij de betrokken overheden om de slechte luchtkwaliteit aan te pakken met structurele maatregelen. Waar bij fijnstofpieken noodmaatregelen nog een verschil maken, kan men ozonpieken enkel vermijden door de uitstoot van stikstof drastisch en op lange termijn te verminderen.

Vooral in de transportsector is actie nodig. Deze is verantwoordelijk voor bijna 67% van de uitstoot van stikstofdioxide. Zowel de federale, gewestelijke en provinciale overheden in mobiliteit moeten dringend minder vervuilende voertuigen aanmoedigen: via fiscale maatregelen, normen voor het wagenpark van bedrijven, lage emissiezones,… Ook kan het gemotoriseerd verkeer op zich fel verminderen door duurzamere transportmiddelen te stimuleren.

Lokale besturen kunnen de autodruk verlagen door meer en grotere autovrije en autoluwe zones in te richten. Met een gericht parkeerbeleid kunnen ze de keuze voor de auto ontmoedigen voor korte afstanden. In afwachting van de noodzakelijke federale wetgeving kunnen ze nu al werk maken van lage emmissiezones.

 

(1) Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie tonen meerdere Europese studies aan dat per toename van de ozonconcentratie met 10 μg/m³ (microgram per kubieke meter) de dagelijkse mortaliteit met 0,3% en de kans op hartaandoeningen met 0,4% stijgt.

(2) Dinsdag 30 juni werd waarschuwingsfase niveau 2 van het Ozon- en Hitteplan afgekondigd en tot en met 2 juli voorspelt de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (CELINE) een beduidende verslechtering van de luchtkwaliteit. Ozonpieken worden veroorzaakt doorn een combinatie van hoge temperaturen, weinig wind een opeenstapeling van vervuilende deeltjes (o.a. stikstofoxiden).