Fietsen is geen randverschijnsel

06/11/2014

Het intergewestelijk overleg van 5 november over mobiliteit werd de fiets schromelijk over het hoofd gezien. Men vergat het Fiets-GEN op de agenda te zetten, nochtans een intergewestelijk thema bij uitstek.

Het Fiets-GEN (Gewestelijk Expresnetwerk) omvat 400 km geplande fietspaden die de rand verbinden met het Brussels Gewestelijk Fietsroutenetwerk. Gezien de mobiliteitsknoop in deze omgeving biedt het Fiets-GEN een enorm potentieel als oplossing voor woon-werkverkeer.

Op woensdag 5 november zaten de Vlaamse minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en zijn Brusselse collega Rudi Vervoort (PS) samen voor een intergewestelijk overleg. Mobiliteit was een van de belangrijke thema’s waarvoor twee werkgroepen werden opgezet: Een werkgroep rond de verbreding van de Ring rond Brussel en een werkgroep rond het tramnet van De Lijn.

De Fietsersbond en GRACQ-Les Cyclistes Quotidiens zijn absolute voorstander van meer intergewestelijke samenwerking, want die is noodzakelijk om de mobiliteitsknoop in en rond de hoofdstad te ontwarren. Helaas vergat men het Fiets-GEN op de agenda te plaatsen, er is nochtans een fietspotentieel voor het woon-werkverkeer tussen Brussel en de rand.

Van heel Vlaanderen is het fietsgebruik in de Vlaamse rand het laagst en in Brussel is de situatie niet veel beter. De laatste jaren stijgt het fietsgebruik er wel, maar dat blijft onder de 5%. Vooral de fietsverplaatsingen tussen Brussel en de rand blijven zwak scoren. De Brusselaar mag dan wel wat meer de fiets gebruiken, de pendelaar is er voorlopig nog niet aan toe. Extra inspanningen zijn dus noodzakelijk en die werden gepland in het kader van het Fiets-GEN.

Dit Fiets-GEN moet het mogelijk maken om met de fiets vanuit de stadsrand het centrum snel en veilig te bereiken. Tijdens de vorige legislatuur zijn er vijftien prioritaire routes vastgelegd. Aan drie routes is men al bezig met de werkzaamheden en die lopen niet van een leien dakje. Het gewestoverschrijdende karakter blijft een obstakel voor het tot stand komen van dit project. De fietsersverenigingen hadden er op gerekend dat ook dit dossier tot op het hoogste niveau werd meegenomen en besproken. Het is dus een koude douche dat er slechts twee werkgroepen worden weerhouden.

De Fietsersbond rekent erop dat er alsnog een derde werkgroep komt. “We zijn er van overtuigd dat bij de beide ministers van Openbare Werken, Ben Weyts in Vlaanderen en Pascal Smet in Brussel, de bereidheid aanwezig is om werk te maken van de ontwikkeling van het Fiets-GEN”, aldus Roel De Cleen, Coördinator Beleid bij de Fietsersbond. “Wij richten onze hoop op beide ministers om hun minister-presidenten te overtuigen van het nut en noodzaak van het Fiets-GEN en een begeleidende werkgroep”. Voor de fietsersverengingen is een goede samenwerking tussen de twee gewesten absoluut noodzakelijk om meer fietsverplaatsingen te krijgen tussen Brussel en de rand.