Manifesto voor de actieve en sociale weggebruiker

Ben jij ook een Critical-Mass-Bike-Ride-fietser? Naar aanleiding van de Antwerpse fietstocht op 25 september 2015 hebben fietsers en voetgangers een manifest opgesteld met 10 feiten en dromen. De Fietsersbond ondertekent van ganser harte!

  1. Elk verkeersslachtoffer is er één te veel. De enige aanvaardbare ambitie is nul doden en gewonden op onze wegen.

  2. Een moderne stad maakt duidelijke mobiliteitskeuzes. Een sociale, leefbare stad kiest daarbij in de eerste plaats voor een infrastructuur op maat van voetgangers en fietsers, met mooie (groene) rustvoorziening, goede verlichting en slimme, comfortabele en veilige voet- en fietspaden.

  3. Participatie is cruciaal voor een echt draagvlak voor beleidskeuzes. Actieve weggebruikers hebben een betere voeling met wat wel of niet werkt, ze moeten écht geraadpleegd worden.

  4. Een slimme wegcode is gericht op veiligheid en comfort. De verkeerswetgeving moet afgestemd zijn op het gedrag van fietsers en voetgangers, niet omgekeerd.

  5. Fietsers en voetgangers geven zuurstof aan de lokale economie. Winkeliers en actieve weggebruikers zijn partners die samen een aantrekkelijke en sociale stad maken.

  6. Fietsers en wandelaars zijn gezonder en kosten daardoor minder aan de gezondheidszorg. Hoe meer actieve weggebruikers, hoe (financieel) gezonder de stad. Hoe gezonder de stad, hoe meer actieve weggebruikers.

  7. Steden vormen het klimaat en dragen er ook de gevolgen van. Fossiele brandstoffen hebben daarin geen plaats, er moet volop ingezet worden op hoogdringende alternatieven.

  8. Enkel wanneer het mobiliteitsnetwerk van begin tot einde een aangenaam en efficiënt alternatief biedt, ook voor minder mobiele mensen, zal er massaal voor gekozen worden. Een goed en kostefficiënt mobiliteitsplan voorziet een naadloze aansluiting tussen voet-, fiets- en openbaar vervoer op elk moment van de dag.

  9. Een verkeersbeleid dat niet gebaseerd is op feiten is inefficiënt. Het belangrijkste feit is dat het menselijke lichaam bijzonder kwetsbaar is voor zware en snel bewegende voertuigen. Elk deugdzaam verkeersbeleid moet hierop zijn gebaseerd.

  10. Een comfortabele, competitievrije voetgangersinfrastructuur is essentieel voor heel wat senioren, rolstoelers, blinden en slechtzienden, kinderen, etc. Een integer mobiliteitsbeleid geeft voluit kansen aan de minder mobiele stadsbewoner.

Critical mass?

Critical Mass is een wereldwijde beweging. Het is een bijeenkomst van fietsers tijdens de avondspits (meestal elke laatste vrijdag van de maand). Het idee is om de fiets als vervoermiddel te promoten, ruimte en veilige voorzieningen op te eisen en meteen ook de nodige ruimte in te nemen: "We storen het verkeer niet, we zijn het verkeer!" De kritische massa is het aantal fietsers dat nodig is in het straatbeeld om veiligheid te creëren. Om die drempel te bereiken, moet fietsen meer gestimuleerd worden.

Bij ons zijn er critical mass fietstochten in o.a. Brussel, Sint-Niklaas, Kortrijk en natuurlijk Antwerpen. In Gent vindt de critical mass plaats op de laatste donderdag van de maand (i.p.v. vrijdag).