Infrastructuur

Meldpunt

Heb je ergens een abnormale toestand gezien die gevaarlijk is voor fietsers? Bijvoorbeeld een put in het wegdek, overwoekering door struikgewas, glas of ander afval, paaltjes die in de weg staan, slechte omleidingen bij werken? Laat dit weten aan de wegbeheerder via het Meldpunt Fietspaden. Lees verder

Materiaalkeuze

Asfalt, beton, betonklinkers, kasseien,... Wat is de beste ondergrond voor fietspaden en fietswegen? Asfalt komt duidelijk het best tegemoet aan wat fietsers belangrijk vinden en is ook lange termijn voordelig. Wegbeheerders zijn vaak niet genoeg op de hoogte van alle voor- en nadelen van de diverse materialen. Lees verder

Fietspaden

Wat is een goed fietspad? Waarop letten bij de aanleg? De publicatie Fietspaden in Vlaanderen. Goede praktijkvoorbeelden toont de aandachtspunten aan de hand van goede praktijkvoorbeelden. Je vindt er ook info over materiaalkeuze, tweerichtingsfietspaden en het vermijden van plotse onderbrekingen. Lees verder

Fietsroutes

Goede fietspaden zijn één ding, maar wat telt is het volledige fietstraject van A naar B. De Fietsersbond onderzoekt fietsroutes op knelpunten, onderneemt acties en verwijst je door naar routeplanners. Lees verder

Fietsenstallingen

Wat is een goede fietsenstalling? Waar plaats je ze? Hoe voorkom je diefstal of schade aan fietsen? De publicatie Fietsenstallingen in Vlaanderen en Brussel. Goede praktijkvoorbeelden toont de aandachtspunten aan de hand van goede praktijkvoorbeelden. Lees verder

Lees ook onze leidraad voor een gemeentelijk fietsparkeerplan

Fietsstraat

In een fietsstraat mogen fietsters de hele breedte van de rijbaan gebruiken, bij tweerichtingsverkeer de hele rechterhelft van de rijbaan. Motorvoertuigen mogen fietsers niet inhalen en
ze mogen niet sneller rijden dan 30 km/u. Ze zijn hier 'te gast'. Lees verder

Rechtsaf en rechtdoor door rood

Twee nieuwe verkeersborden, B22 en B23, geven aan dat een fietser bij een rood verkeerslicht toch naar rechts mag afslaan of rechtdoor mag rijden. Voorwaarde is dat de fietsers voorrang verlenen aan andere weggebruikers, waaronder voetgangers op het zebrapad, en dat ze geen verkeersstroom moeten kruisen. Lees verder

Vademecum fietsvoorzieningen

Dit document komt tegemoet aan een terechte vraag van fietsend Vlaanderen naar meer duidelijkheid en meer uniforme criteria m.b.t. de aanleg en het onderhoud van fietsvoorzieningen. Lees verder