Fiscaliteit

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding is een vergoeding die door een werkgever wordt toegekend aan werknemers die de afstand van hun woonplaats naar het werk geheel of gedeeltelijk overbruggen met de fiets. Deze vergoeding dekt niet alleen de kosten van de fiets als vervoermiddel, maar dient ook om meer werknemers op de fiets te krijgen. 

Lees verder

Aanbevelingen voor een fietsvriendelijke fiscaliteit

Relatief gezien lijkt de fiets een fiscaal interessante keuze voor woon-werkverkeer. In absolute cijfers en in de praktijk is het duidelijk dat de bedrijfswagen fiscaal het voordeligst blijft. Het mobiliteitsgedrag is bijgevolg amper duurzamer geworden. Het is dringend nodig om duurzame vervoersmiddelen, en zeker de fiets, meer te bevoordelen en de minder of niet-duurzame modi fiscaal te benadelen. 

Lees onze voorstellen voor de korte en lange termijnFair Traffic

In de keuze hoe we ons verplaatsen speelt kostprijs een grote rol. De Fietsersbond pleit voor een eerlijke prijs die alle kosten in rekening brengt, ook de externe, vaak onzichtbare kosten. De effecten op gezondheid, milieu, klimaat enz. worden nu afgewenteld op de hele samenleving.

Fair Traffic is een toetssteen voor fiscale regels, subsidiesystemen en andere mechanismen i.v.m. mobiliteit: leiden ze tot een eerlijke prijs?
Lees verder