Laat je tellen in de FietsTelweek

Tijdens de Week van de Mobiliteit (16 tot 22 september) vindt dit jaar de allereerste FietsTelweek plaats. Een week lang telt elke fietser én fietskilometer in Vlaanderen. Laat je tellenlangs talloze fietstelpunten over heel Vlaanderen en download de gratis app!

Cijfers maken beleid

Hoewel er veel gefietst wordt, is nog maar weinig geweten over de Vlaamse fietser. Aantallen, routes, snelheid: nog nooit is het fietsgebruik en -gedrag bij ons grondig in kaart gebracht, laat staan gedigitaliseerd. Daar moet de allereerste FietsTelweek verandering in brengen.

De verzamelde data zullen helpen om fietsers beter te begrijpen. Daarmee kunnen overheden hun mobiliteitsbeleid beter op hen afstemmen en het fietsbeleid verder verfijnen.

Telpunten

Het Agentschap Wegen en Verkeer, de vijf Vlaamse provincies en verschillende Vlaamse steden en gemeenten engageren zich om tijdens de FietsTelweek op grote schaal telpunten te plaatsen. Er wordt ook manueel geteld, vaak met hulp van de Fietsersbond.

Gratis app

Als fietser kun je ook meewerken via je smartphone. De FietsTelApp brengt je fietskilometers en je routes in kaart en berekent je impact op je gezondheid, het klimaat en de mobiliteit. Je identiteit wordt niet bijgehouden.

Via de app kan je ook deelnemen aan een grote fietswedstrijd waarin je, alleen of in groep, zoveel mogelijk fietskilometers probeert te verzamelen. Elke dag vallen er prijzen te winnen en op het einde van de FietsTelweek wordt in elke provincie een groepswinnaar beloond.

 

De FietsTelweek is een initiatief van Fietsberaad Vlaanderen, die hiervoor een brede groep partners mobiliseerde. De vijf Vlaamse provincies werken mee en uiteraard ook het Netwerk Duurzame Mobiliteit, de organisator van de Week van de Mobiliteit.