Fietsers vingerwijzen? Eerst aangepaste regels en infrastructuur!


De Fietsersbond is niet tegen campagnes die fietsers om wat discipline vragen. Maar je moet zien wanneer je daarmee naar buiten komt. Timing is everything, en in Antwerpen is wel een zeer verkeerd moment uitgekozen. Ook de juiste stijl heeft men nog niet te pakken - en dan drukken we ons voorzichtig uit.

Hoopgevende plannen

Onlangs kregen we op het algemeen secretariaat van de Fietsersbond een pracht van een fietsbeleidsplan, annex fietsactieplan, te lezen. Dat laat ons het beste verhopen voor de Antwerpse fietsers in de komende jaren.

Vanwaar dan de idee om nú een verkeersveiligheidscampagne op te zetten, daarbij in de eerste plaats voetgangers en fietsers te viseren en daarenboven als een kleuterjuf met het vingertje te wijzen?

Eerst geven, dan vragen

Het was veel slimmer - en effectiever - geweest om te wachten op de uitvoering van het beleids- en actieplan. We mogen immers verwachten dat fietsers dan niet meer genoodzaakt zullen zijn het verkeersreglement te negeren als ze willen vooruitkomen. Wie dan nog de wegcode aan zijn laars lapt, is hardleers en mag daarop gewezen worden.

Wie moet zich excuseren?

Ons verbaast ook de verontschuldigende toon waarop veel fietsers reageren. In de zin van: 'Ik geef het toe, in die of die straat fiets ik soms in tegenrichting omdat ik anders twee keer een gevaarlijke oversteek moet maken' Of: 'Het is inderdaad niet correct, maar ik heb vandaag 5 meter op het voetpad gefietst omdat het fietspad geblokkeerd was.'

Is het niet eerder aan de wegontwerpers die vergaten rekening te houden met fietsers, om zich te excuseren? Of aan de verantwoordelijken die de verkeersreglementen in praktijk brengen? Die weigeren om "rechtsaf door rood" bordjes te plaatsen op de meer dan 70 plaatsen waar dat perfect veilig kan? Die daarentegen verkeerslichten zo afstellen dat je als fietser niet levend de overkant haalt? Die straten inrichten zonder ruimte om te fietsen? Die barrières creëren waar niemand zich geroepen voelt om te fietsen?

De excuses komen dus niet vanuit de juiste hoek!