Fietseducatie

De Fietsersbond pleit ervoor om fietseducatie structureel te integreren op alle onderwijsniveuas.

We ondersteunen scholen en ouders met allerlei educatieve boekjes en brochures.
> Bekijk en bestel ons educatief materiaal

We ontwikkelden een aparte website over de dode hoek (voor leerkrachten) en een hippe site over veilig fietsen voor jongeren.
> Bekijk educatieve websites

 

Met de steun van: