Cijfers & onderzoek over fietsen en mobiliteit

Fietsverkoop

De fietsverkoop is in 2013 gestegen tot 400.000 fietsen per jaar. De verkoop van de elektrische fiets stijgt enorm, maar de 'gewone' stadsfiets blijft de meest gekochte fiets. Zie enquête Velofollies

Uit cijfers van het FOD Economie kunnen we afleiden dat de fietsverkoop nog veel hoger ligt, en dat de fiets al jaren populairder is dan de auto. Zie artikel Zeronaut

Fietsgebruik (Vlaanderen)

KBC schreef een interessant artikel over fietsgebruik in Vlaanderen. Je vindt er cijfers en andere informatie over ondermeer fietsbezit, fietsveiligheid en fietsgebruik in Vlaanderen. Open het KBC-rapport: Kijk uit, daar komt de fiets!

Verplaatsingsgedrag (Vlaanderen, België)

Hoe verplaatsen we ons? Met welk vervoersmiddel, van waar naar waar, wanneer en waarom?

 • Het Onderzoek Verplaatsingsgedrag (OVG) bundelt sinds 1994 jaarlijks de resultaten van het Vlaams departement Mobiliteit en Openbare Werken. Zie hun website Mobiel Vlaanderen.
 • het mobiliteitsgedrag in België werd voor het eerst grootschalig onderzoct in 2000. Dit werd in 2010 herhaald onder de noemer BELgian DAily Mobility, BELDAM.

Woon-werkverkeer (België)

Hoe verplaatsen we ons naar het werk? Om de drie jaar houdt de FOD Mobiliteit een enquête bij bedrijven met 100 of meer werknemers. Bekijk de statistieken (rechts onderaan) van de Diagnostiek Woon-Werkverkeer.

Ongevallen

Er is weinig geweten over ongevallen met fietsers. Waar vinden ze plaats, welke weggebruikers zijn erbij betrokken, hoeveel zijn het er precies?

 • Het is behelpen met de algemene verkeersongevallencijfers van het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV), Statitistics Belgium en de lokale statistieken van Vlaanderen.
 • Fietsongevallen zijn zwaar ondergerapporteerd op alle niveaus, bijv. fietsers die geen aangifte doen, politie die niet alle ongevallen doorgeeft,... In juni 2014 vergeleek het BIVV de politiecijfers met ziekenhuisgegevens, wat een heel ander beeld opleverde. Bekijk de studie over onderregistratie of de samenvatting in De Standaard.
 • In meer gedetailleerde ongevallenstudies kijkt het BIVV enkel op het slachtoffer (leeftijd, vervoersmiddel, afgelegde afstand,...) en niet naar de andere betrokken partijen. Dat leidt tot krantenkoppen die de wereld op zijn kop zetten, zie de analyse van Zeronaut.

Fietshelm

Wie een fietshelm correct draagt en op zijn hoofd valt, loopt minder kans op een ernstig hoofdletsel. Anderszijds zorgde het verplichten of zelfs promoten van de fietshelm in verschillende landen tot een daling in het aantal fietsers. En dat verslechtert juist de algemene veiligheid voor fietsers. Studies over de fietshelm

Fiets = winst

Een overheid die investeert in fietsers doet het fietsgebruik stijgen. En dat levert enorm veel winst op, zowel economisch als maatschappelijk. Je krijgt bijvoorbeeld nieuwe jobs en bespaart enorme bedragen in de gezondheidszorg.

 • Infographic en samenvatting van onderzoeken wereldwijd over het terugverdieneffect van fietsers: rapport (24 p.) of kort artikel.
 • De winst stijgt exponentieel. 1 euro investeren in fietsers levert 5 à 9 euro op, bij een ambitieus fietsprogramma wordt dit 8 à 19 euro. (juni 2014, Brussels Gewest)
 • Wat is de kosten-baten balans van verkeersinfrastructuur? Investeren in fietsinfrastructuur scoort het best. £ 1 voor fietsprojecten levert £ 5,50 op. (okt 2014, Brits Department of Transport) Een Nieuw-Zeelandse case wijst zelfs richting factor 20! (Juni 2014, Europese Commissie)
 • Een Deens fietsbeleid in Europese steden zou 10.000 levens sparen en 76.600 extra jobs creëren (april 2014, UNECE en WGO in Europa)
 • Verdubbeld fietsgebruik in Europa biedt potentieel voor 1 miljoen jobs (nov. 2014, European Cyclists' Federation (ECF))
 • Fietsgebruik zoals in Nederland zou Vlaanderen 1,7 miljard euro opleveren. (feb. 2014, KBC)
 • Fietsers en voetgangers consumeren meer en zijn dus goed voor de lokale economie​ en de middenstand (2012, Portland State University, VS)
 • 'Gratis' parkeren in binnenstad is duur en trekt niet meer klanten aan. Nabijheid is belangrijker dan (gratis) 'parkeerbereikbaarheid'. (2012, Erasmus Universiteit)