Fietsbeleid

Lokaal fietsbeleid

Bijna 52,2% van onze verplaatsingen is korter dan 5 kilometer. 20% daarvan wordt met de fiets afgelegd, en 60% met de auto. Er is met andere woorden een enorm groeipotentieel voor de fiets. Omwille van de beperkte afstanden die er met de fiets worden afgelegd, heeft de lokale overheid de sleutel van een succesvol fietsbeleid grotendeels zelf in handen.
Lees verder

Verkiezingen 2014

Naar aanleiding van de verkiezingen van 25 mei 2014 heeft de Fietsersbond haar voorstellen voor de volgende legislatuur gebundeld:

Totaalplan Fiets

In het ontwerp Vlaams Totaalplan Fiets wordt de strategie rond fietsbeleid voor de planperiode 2002-2010 uitgezet. De algemene beleidslijnen rond het fietsbeleid die uitgezet zijn binnen het Mobiliteitsplan Vlaanderen krijgen concrete vorm in het Totaalplan Fiets.
Lees verder

Cijfers & onderzoek

Er is de laatste jaren heel wat onderzoek gedaan over fietsbeleid. Zo blijkt dat investeren in fietsers de overheid heel wat winst oplevert. Zie cijfers & onderzoek