Brussels Gewest

25/06/2015 - Circulatieplan geeft (nog) geen volwaardige plaats aan de fietser

Vanaf 29 juni 2015 wordt de autovrije zone in Brussel uitgebreid en gaat het nieuwe circulatieplan in de Vijfhoek van start. De fietsersverenigingen juichen de uitbrieding van de voetgangerszone zeker toe. Het circulatieplan kan echter beter. In de voetgangerszone krijgt de fietser geen volwaardige plaats en dient hij de omringende straten te gebruiken, maar daar komt hij vast te zitten tussen het gemotoriseerde verkeer.


Lucht-Klimaat-Energieplan Brussels Gewest 2015: geef je mening!

Het geïntegreerde Lucht-Klimaat-Energieplan moet tegen 2025 de uitstoot van broeikasgassen in het Gewest met 30% beperken.


Over de Vijfhoek, de voetgangerszone en haar circulatieplan...

participatietraject - Platform Pentagone - vooruitzichten - actie(s)

 

Parcticipatietraject Brussel-Stad

In september 2014 startte Brussel-Stad met een participatieproject rond de geplande Voetgangerszone binnen de Vijfhoek, tussen het De Brouckèrelein en het Fontainasplein.

De Fietsersbond en GRACQ namen actief deel aan dat participatieproject en gaven ook hun advies achter de schermen in de lokale en gewestelijke fietscommissies.

Platform Pentagone: platformtekst

In het najaar van 2014 sloten we ons aan bij Platform Pentagone, een groep van verenigingen (Bral, IEB, ARAU, GRACQ) en wijkcomités uit Brussel-Stad. Het platform is voorstander van een voetgangerszone, maar trekt het hoofdzakelijke toeristische en evenementiële aspect van het project in twijfel. daarnaast stelt ze zich ook vragen bij de snelle verloop van het participatietraject en het gebrek aan overlegmogelijkheden.


De fietsers van Anderlecht zijn de onduidelijkheid beu! - vrijdag 8 mei 2015

Actie fietsen in het park, Velo-Fiets*, de Anderlechtse fietsvereniging reageert:

Fietsen in het Pedepark van het gewest in Brussel mag. Fietsen in het Vijverspark van de gemeente dat erop aansluit mag niet. Wat doe je als je naar het werk fietst van het ene park naar het andere? Dan bega je een overtreding. Hoeveel mensen weten dit? Quasi niemand. Op 10 ondervraagde fietsers  in het Vijverspark wisten er 9 niet dat fietsen er verboden is.


Vormingen 2015

De Fietsersbond ondersteunt haar afdelingen door vormingen op maat aan te bieden. Hieronder een overzicht van de vormingen die in 2015 op het programma staan. Alle leden die interesse hebben kunnen zich inschrijven.

In de week voor de vorming ontvang je een mailtje met alle practica. De vormingen gaan telkens door op zaterdag, gaan door in de buurt van een groot station en je wordt steeds getrakteerd op een broodje.


Fietstocht voor beter fietsnetwerk tussen Brussel en de rand - 7 mei 2015

Brussel in- en uitfietsen is niet altijd een pretje. Daar moet verandering in komen met het Fiets-GEN: een Gewestelijk Expressnet van fietssnelwegen tussen Brussel en de Vlaamse Rand.

Het Fiets-GEN bestaat al op papier, maar in de praktijk is er nog veel werk aan. De gewesten en gemeenten moeten dringend de neuzen in dezelfde richting zetten en er samen voor gaan.

Om hen aan te porren, kan je meedoen aan actiefietstocht vanuit Brussel of Halle. Op de gewestgrens is er een fietsontbijt.


GEZOCHT Enthousiaste fietsers voor Het Groot Milieufeest - 7 juni 2015

Naar goede gewoonte zijn de fietsverenigingen weer vertegenwoordigd op Het Groot Milieufeest dat doorgaat op zondag 7 juni in het Jubelpark. Thema: het klimaat, naar aanleiding van de 21e klimaatconferentie die in december in Parijs doorgaat.


Platform Pentagone: Algemene Vergadering - 27 april 2015

Hoe kunnen we nog efficiënter zijn in de strijd voor een stad zonder 4 nieuwe parkings of miniring? Welke acties zijn of worden gepland door burgers, verenigingen, comités, scholen, ... ? Geen parking onder Vossenplein! Welkom parking Brigitinnes? Is het mobiliteitsplan “compleet voorbijgestreefd”, zoals Yvan Mayeur zegt? Doen we verder met de verschillende groepen binnen Platform Pentagone? Hoe creëren we een nog betere link tussen de verschillende dynamieken die bezig zijn?

Hoog tijd voor een plenaire bijeenkomst! Jawel! 

Datum: 27 april 2015, om 19u
Locatie: LE SPACE: Sleutelstraat 26, 1000 Brussel
Contact: platformpentagone@gmail.com


Informatienamiddag circulatieplan Vijfhoek - 27 april 2015

De Stad Brussel stelt op deze informatiemiddag het nieuwe circulatieplan voor de Vijfhoek van Brussel voor.

Op 29 juni 2015 treedt dit circulatieplan vervroegd in werking. De voetgangerszone in de Vijfhoek breidt uit en een bestemmingslus leidt het verkeer in één richting naar de publieke parkings. Gedurende acht maanden wordt de nieuwe verkeerscirculatie dan getest.

Dit infomoment geeft een stand van zaken en meer uitleg over de details van het nieuwe circulatieplan. Na een korte toelichting over de algemene principes van het circulatieplan kunnen de plannen ingekeken worden. Daarna kunnen er vragen gesteld worden.

Wanneer: maandag 27 april 2015 om 16u30
Waar:  Militiezaal (Salle des Milices) Stadhuis Brussel, Grote Markt te 1000 Brussel

Alle info op www.circulatieplan.be


Geen beweging in de Zonder Wetstraat

UPDATE 10-04-2015: Bedankt iedereen, onze actie heeft effect gehad! Mayeur stuurt fietsbrigades naar de Wetstraat om aannemers die fietsers hinderen, op de bon te zetten. Lees meer op Brussel Nieuws


Inhoud syndiceren